Etnisk kultur som næring?

Forskningsseminar under Paaskiviikko

Hva er det som skjer når næringsvirksomhet basert på lokal kultur og historie settes i gang i fleretniske områder?

Svaret får vi kanskje torsdag 14. juni kl. 12:00-15:00. Da inviterer Forskningsnode Nord-Troms til forskningsseminaret «Etnisk kultur som næring?» på Halti i Nordreisa (formidlingsrommet Kaisa, 1. et)

Seminaret innledes ved professor Stein R. Mathisen, som snakker om generelle problemstillinger innenfor feltet i internasjonal forskning, med refleksjoner rundt hvordan dette kan knyttes til den kvenske kulturen og tre stammers møte i Nord-Troms.

Det blir innspill fra lokale næringsaktører, diskusjon rundt lokale eksempler og problemstillinger, samt kommentarer ved professor Arvid Viken.

Klikk her for facebookarrangement

Velkommen!

 


Forskningsnode Nord-Troms er et prosjekt hvor Nord-Troms Regionråd DA, Halti Næringshage AS sammen med UiT – Norges arktiske universitet setter forskning på den regionale dagsordenen. Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen avholdes forskningseminar og forskningsformidling som er relevant for forvaltning, nærings- og kulturliv. Hensikten er å bringe forskning om regionen tilbake til regionen, og å få fram ideer til ny forskning. Ikke minst vil prosjektet prøve å få til dialog om forskningsbehov med ulike aktører i regionen.

 


Paaskiviikko 2018 er støttet av: