24. October 2012

Min barndoms sang

Laila Lanes og NRK har vært i Nordreisa og filmet Inger Birkelund og hennes arbeid med det kvenske.
22. October 2012

Unik samling med artikler fra Årbok for Nord-Troms, Menneske og miljø!

Halti kvenkultursenter har fått tillatelse fra Nord-Troms historielag til å digitalisere artikler fra årboka som omhandler det kvenske. Her har vi lagt ut en unik samling med tekster helt fra 1975 og til i dag. Vi er svært glade for å få ha fått lov til å digitalisere disse tekstene, slik at dette historiske materialet kan komme til nytte og være til glede på en enda enklere måte!
17. October 2012

Tornedalsteateret til Nord-Troms!

Tornedalsteateret kommer til Nordreisa søndag 28.oktober for å spille forestillingen "Tukkipojat". Forestillingen blir på samfunnshuset på Storslett kl 18.00. Etterpå blir det salg av kaffe og kake - og mulighet for publikum til å prate sammen om stort og smått. Alle ønskes hjertelig velkommen til denne teateropplevelsen!
17. October 2012

Planlegging Paaskiviikko 2013

Da starter vi opp med planlegging av neste års Paaskiviikko. Alle som ønsker å bidra, er hjertelig velkommen på møter!
12. October 2012

Kvensk stedsnavndatabase

Kvenske stedsnavn har utbredelse i mange kommuner i Troms og Finnmark. De kvenske stedsnavna vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen gjennom flere hundre år.
11. October 2012

Det store kulturløftet- for hvem?

Kulturløftet, den rødgrønne regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk, gjør at kulturen er den store vinneren i årets Statsbudsjett. Kultursatsinga øker med 889,3 mill. kroner i 2013. Regjeringen har en visjon om at Norge skal være en ledende kulturnasjon som legger vekt på kultur i alle deler av samfunnslivet. Kulturelt mangfold er et sentralt begrep i kulturpolitikken.
9. October 2012

Ønske om kvensk kulturfond

Kvensk samarbeidsråd ber Kulturdepartementet om å opprette et kvensk kulturfond.
9. October 2012

Sjølaksefiske

Kvensk samarbeidsråd har skrevet til Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet om sjølaksefiske, en viktig næring også for kvenene.
9. October 2012

Kvenene er ikke innvandrere!

Når tid kvenene har bosatt seg ved kysten, er noe usikkert. Men at de var her da grensene ble satt i 1751, er allmenn kjent. Kvenfolket har derfor ikke innvandret fra et annet land, de krysset ingen grenser da de valgte bosted.