Uutiset / Nyheter

27. september 2010

Planleggingsmøte Kåfjords baaskidag 2011

Det inviteres til planleggingsmøte for Kåfjords baaskidag 2011. Møtet blir fredag 22. oktober klokken 14 på kommunehuset. Alle som kan tenke seg å bidra til baaskidagen, er hjertelig velkomne!
27. september 2010

Samarbeidsmøte

Det blir et uformelt samarbeidsmøte for foreninger,
21. september 2010

Planleggingsmøte Paaskiviikko 2011

Det er tid for å starte planlegging av Storfjords baaskidag 2011.
20. september 2010

Om Halti Kvenkultursenter IKS

Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune.
20. september 2010

Nyttige nettsider

Under har vi samlet noen relevante linker, med en kort forklaring hentet fra den enkeltes nettsted på hva nettsidene kan tilby.
19. september 2010

Kåfjord Kvenforening er stiftet

Under den kvenske kulturkvelden i Olderdalen ble Kåfjord Kvenforening stiftet.
17. september 2010

Kvenkultur på Skjervøy

Ønsker du større synliggjøring av det kvenske i Skjervøy kommune, behøver vi deg nå!
17. september 2010

Raisin paaskipäivät / Nordreisas baaaskidager 2011

Planlegging av Paaskiviikko er i gang!
15. september 2010

Lyngen kommune

Lyngen er en av eierene av Halti kvenkultursenter IKS.