Uutiset / Nyheter

15. september 2010

Troms Arbeiderparti med storsatsing på kvensk språk og kultur i Nord-Troms

Troms APs årsmøte likestiller kvensk kultur med samisk og norsk i fylket og ønsker blant annet kvenske skilt velkommen, itillegg til bedre språktilbud både for barn, elever og voksne. De jobber også for statlig finansiering av siste byggetrinn på Halti-bygget.
15. september 2010

Skjervøy kommune

Skjervøy er en av eierkommunene av Halti kvenkultursenter IKS. Les mer
15. september 2010

Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune er en av eierne av Halti kvenkultursenter IKS. Les mer
15. september 2010

Nordreisa kommune

Nordreisa kommune er en av eierne av Halti kvenkultursenter IKS, og vertskommune for senteret. Les mer
15. september 2010

Kvensk institutt

Instituttets formål er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur og fremme bruken av […]
15. september 2010

Nord- Troms museum

”Nord-Troms museum skal særlig arbeidet med kulturelle møter og brytninger i fortid og samtid. Synliggjøring av samisk og kvensk kultur […]
15. september 2010

Kvænangen kommune

Kvænangen kommune er en av eierkommunene av Halti kvenkultursenter IKS. Les mer
15. september 2010

Kåfjord kommune

Kåfjord er en av eierkommunene av Halti kvenkultursenter IKS. Les mer
10. september 2010

Følg oss på Facebook

Halti Kvenkultursenter IKS har nå egen gruppe på Facebook hvor man enkelt kan følge oss og det arbeidet vi gjør.