Kainun ReseptiiKainun Reseptii
  • Kainun Reseptii
  • Kainun reseptii

    kr 50

    Kainun reseptii – Kvenske matoppskrifter ble utgitt av Kainun institutti – Kvensk institutt i 2011. Heftet er på 14 sider og har utvalgte matoppskrifter som kan karakteriseres som «typisk kvensk mat». All tekst er skrevet på kvensk og norsk, og kan således være nyttig for de som ønsker å tilegne seg kvensk språk.

    Category: