Årsmelding 2011

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for et godt år, og gleder oss til å se hva 2012 bringer med seg!