Endringer i styret

Halti

Representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS har i møte av 26.10.18, sak 9/2018, gjort endringer i selskapets styresammensetning:

  • Hilde Anita Nyvoll er valgt inn som styremedlem, med Stein-Åge Midttun som vara (gjenvalgt). Nyvoll erstatter Ann-Kristin Thorheim som har vært styremedlem og styreleder siden høsten 2014
  • Lisa Vangen er valgt inn som styremedlem, med Hege-Anita Sørensen som vara. De kommer inn for henholdsvis Jarle Myrhaug og Ingunn Karlsen
  • Kai-Petter Johansen og Bente Haugsnes ble gjenvalgt som hhv. styremedlem og vara
  • Hilde Nyvoll er valgt som ny styreleder

 

Les også: Ny styreleder: – Gleder meg

 

Dette er styret i Halti kvenkultursenter:

RolleFast medlemPersonlig varaValgperiode
StyrelederHilde NyvollStein Åge Midttun2018-2020
NestlederLeif Bjørnar SeppolaAnne-Gerd Jonassen2017-2019
StyremedlemJohnny MikkelsenLise Jakobsen2017-2019
StyremedlemKai Petter JohansenBente Haugsnes2018-2020
StyremedlemLisa VangenHege-Anita Sørensen2018-2020