Aktiviteter til Kvenfolkets dag

Kvenfolkets dag nærmer seg med stormskritt, og mange har etterspurt materiell og forslag til aktiviteter som kan benyttes i for eksempel barnehager og skoler. Halti kvenkultursenter har laget noen forslag til aktiviteter og samlet litt materiell som fritt kan benyttes.

 1. Lage kvenkaker og kvensk mat
  Kjært barn har mange navn; Kvenkaker, Jannakaker (Manndalen) eller Kangoskaker (Tornedalen) er noen av navnene vi har funnet. Kakene (bilde ovenfor) har tradisjonelt blitt laget i kvenske bosettingsområder, og det hevdes at oppskriften har sin opprinnelse i Tornedalen. Nedenfor er én oppskriftsvariant. Andre typisk kvenske matoppskrifter finnes blant annet i heftet Kainun reseptii – Kvenske matoppskrifter (2011), som er utgitt av Kainun institutti – Kvensk institutt. Hefet, som har parallelltekster på kvensk og norsk, inneholder oppskrifter på mat som blant annet har vært vanlig i Pyssyjoki/Børselv; Julebrød, lefser, kaffeost, blodklubber, rognboller, pannelapskaus, kjøttsuppe, bærgrøt og bærsuppe.Her er oppskriftene:
  Kangoskakkojat/Kangoskaker
  Kainun reseptii
 2. Spill Muisto (Memory)
  Muisto er et enkelt spill som kan brukes for å lære seg kvenske ord. Start med en felles gjennomgang av ordene; Hvordan de uttales og hva de betyr.Spillet egner seg best til å spille to og to. Kortene legges ut på bordet (må være to av hver), med baksiden opp. Spiller 1 trekker først ett kort, sier det kvenske ordet og så hva det betyr på norsk, så trekker spilleren enda et kort og gjør det samme. Hvis spilleren får et par (to like), så får han/hun kortene, og kan trekke på nytt. Hvis de ikke er like er det spiller 2 sin tur. Det er om å gjøre å få flest par. Vi anbefaler at kortene skrives ut på tykt papir og klippes opp i like størrelser.Nedenfor finnes en enkel oversikt over enkle uttaleregler, samt to spill som inneholder ord om henholdsvis døgnet og årstider:
  Oppskrift for kvensk uttale
  Muisto (døgnet)
  Muisto (årstider)
 3. Fargelegg kvenflagget
  Dette er nok en oppgave som egner seg best for de minste (barnehage/småskole). Den er såre enkel, men samtidig viktig. Barna får se og gjøre seg kjent med kvenenes fremste fellessymbol og fargene som hører til. Her er det også naturlig å snakke om hvem kvenene er, hvilket språk kvenene snakket mv.
  Kvenflagg x1
  Kvenflagg x2