Aktiviteter til Kvenfolkets dag

Den 16. mars er det Kvenfolkets dag, og Halti kvenkultursenter IKS får ofte henvendelser fra barnehager og skoler om forslag til aktiviteter og materiell som de kan bruke. Vi har derfor laget noen forslag og samlet litt materiell som kan benyttes. Lykkyä tykö! Lykke til!


Flaggheising
Kvenene har sitt eget flagg, Kvääniflaku eller Kvenflagget, og flaggheising kan være en fin start på selve dagen (16. mars) som hele skolen og/eller barnehagen kan være med på. Her kan også noen utfordres til å holde en liten tale (for eksempel en elev, en lærer, rektor eller ordføreren), og man kan synge en kvensk sang som allsang. I slike anledninger er gjerne «Hyvän illan» et populært sangvalg:


Fargelegg kvenflagget
Kvenflagget er et av de fremste symbolmarkørene kvenene har i dag. For at barn og unge skal vite at flagget finnes og hvordan det ser ut, kan en aktivitet være å fargelegge flagget. Dette er muligens en oppgave som egner seg best for de minste (barnehage/småskole), men alle kan gjøre det! Under fargeleggingen kan det være naturlig å snakke med barna om hvem kvenene er, om kvensk språk og fornorskningshistorikken. Denne aktiviteten kan også gjøres i forkant av 16. mars, slik at de fargelagte flaggene kan henges opp som pynt i skolens eller barnehagens fellesarealer på selve dagen.


Kvenkaker og kvensk mat
Barna/elevene kan lage kvenkaker eller kvensk mat.

Kjært barn har mange navn; Kvenkaker, Jannakaker (Manndalen) eller Kangoskaker (Tornedalen) er noen av navnene vi har funnet. Kakene (bilde) har tradisjonelt blitt laget i kvenske bosettingsområder, og det hevdes at oppskriften har sin opprinnelse i Tornedalen. Her er én oppskriftsvariant:

Andre typisk kvenske matoppskrifter finnes blant annet i heftet Kainun reseptii – Kvenske matoppskrifter (2011), som er utgitt av Kainun institutti – Kvensk institutt. Hefet inneholder oppskrifter på mat som blant annet har vært vanlig i Pyssyjoki/Børselv; Julebrød, lefser, kaffeost, blodklubber, rognboller, pannelapskaus, kjøttsuppe, bærgrøt og bærsuppe. Her er oppskriftene samlet:


Spill Muisto (memory)
Muisto er et enkelt spill som kan brukes for å lære seg kvenske ord. Start med en felles gjennomgang av ordene; Hvordan de uttales og hva de betyr. Spillet egner seg best til å spille to og to. Kortene legges ut på bordet (må være to av hver), med baksiden opp. Spiller 1 trekker først ett kort, sier det kvenske ordet og så hva det betyr på norsk, så trekker spilleren enda et kort og gjør det samme. Hvis spilleren får et par (to like), så får han/hun kortene, og kan trekke på nytt. Hvis de ikke er like er det spiller 2 sin tur. Det er om å gjøre å få flest par. Vi anbefaler at kortene skrives ut på tykt papir og klippes opp i like størrelser. Nedenfor finnes en oversikt over noen enkle uttaleregler, samt to Muisto-spill som inneholder ord om henholdsvis døgnet og årstider:


Levende bilder
Dokumentarfilmen «Det hemmelige språket» bør være godt egnet til bruk i ungdomstrinnet, og kan muligens også fungere på mellomtrinnet. Det går for eksempel an å lage noen enkle oppgaver til denne som elevene kan besvare og/eller diskutere i etterkant.

NRK Supernytt er et tilbud til barn fra 8-12 år (småtrinn), derfor kan sendingen som tar for seg «Hvem er egentlig kvenene?» fra 2019 være fin å se på og samtale rundt.