Aktiviteter til Kvenfolkets dag

Kvenfolkets dag nærmer seg med stormskritt, og i den anledning mottar kvenkultursenteret hvert år henvendelser fra barnehager og skoler om forslag til aktiviteter og materiell som de kan benytte. Vi har derfor laget noen forslag til aktiviteter og samlet litt materiell som kan benyttes.

Lykkyä tykö! Lykke til!


Flaggheising
Hvorfor ikke starte markeringen av Kvenfolkets dag med flaggheising? Her kan også noen holde en liten tale (for eksempel ordfører, rektor, en lærer eller en elev). Videre kan man ha allsang, og i slike anledninger er gjerne «Hyvän illan» et populært sangvalg:


Fargelegg kvenflagget
Dette er nok en oppgave som egner seg best for de minste (barnehage/småskole). Den er enkel, men samtidig viktig. Barna får se og gjøre seg kjent med kvenenes fremste fellessymbol og fargene som hører til. Her er det også naturlig å snakke om hvem kvenene er, hvilket språk kvenene har, og så videre.


Kvenkaker og kvensk mat

Barna/elevene kan lage kvenkaker eller kvensk mat.

Kjært barn har mange navn; Kvenkaker, Jannakaker (Manndalen) eller Kangoskaker (Tornedalen) er noen av navnene vi har funnet. Kakene (bilde) har tradisjonelt blitt laget i kvenske bosettingsområder, og det hevdes at oppskriften har sin opprinnelse i Tornedalen. Her er én oppskriftsvariant:

Andre typisk kvenske matoppskrifter finnes blant annet i heftet Kainun reseptii – Kvenske matoppskrifter (2011), som er utgitt av Kainun institutti – Kvensk institutt. Hefet inneholder oppskrifter på mat som blant annet har vært vanlig i Pyssyjoki/Børselv; Julebrød, lefser, kaffeost, blodklubber, rognboller, pannelapskaus, kjøttsuppe, bærgrøt og bærsuppe. Her finnes oppskriftene:


Spill Muisto (memory)
Muisto er et enkelt spill som kan brukes for å lære seg kvenske ord. Start med en felles gjennomgang av ordene; Hvordan de uttales og hva de betyr. Spillet egner seg best til å spille to og to. Kortene legges ut på bordet (må være to av hver), med baksiden opp. Spiller 1 trekker først ett kort, sier det kvenske ordet og så hva det betyr på norsk, så trekker spilleren enda et kort og gjør det samme. Hvis spilleren får et par (to like), så får han/hun kortene, og kan trekke på nytt. Hvis de ikke er like er det spiller 2 sin tur. Det er om å gjøre å få flest par. Vi anbefaler at kortene skrives ut på tykt papir og klippes opp i like størrelser. Nedenfor finnes en oversikt over noen enkle uttaleregler, samt to Muisto-spill som inneholder ord om henholdsvis døgnet og årstider:


Levende bilder

Dokumentarfilmen «Det hemmelige språket» bør være godt egnet til bruk i ungdomstrinnet, og kan muligens også fungere på mellomtrinnet. Det går for eksempel an å lage noen enkle oppgaver til denne som elevene kan besvare og/eller diskutere i etterkant.

NRK Supernytt er et tilbud til barn fra 8-12 år, så for elever på småtrinnet kan sendingen som tar for seg «Hvem er egentlig kvenene?» fra 2019 være fin å se på og samtale omkring