Har fått egne nettsider

Kuva/Foto: Angelika Goldmann

Den nye nettsiden for Kyläpeli – Landsbyspel finner du på www.landsbyspel.no

Den nye nettsiden for Kvääniteatteri – Kventeateret finner du på www.kventeater.no