Huomio! OBS! Kvensk språkkafe er utsatt!

Det blir språkkafe torsdag 4. november klokken 19.00 istedet. Sted; Halti-bygget på Storslett.
Håper på å se deg der!
Tervettulemaa.