«Hyvin se mennee!»

Vår kursholder er Tove Reibo. Tiltaket ble støttet av Norske kveners forbund. Filmen er laget av Sirkka Seljevold for Halti kvenkultursenter IKS.