Kvenkonferanse i Nord- Troms

Kulturdepartementet, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet arrangerer kvensk språkkonferanse 7. og 8. juni 2010.

Konferansen vil finne sted i Skibotn 7. og 8. juni 2010 (Skibotnsenteret).
Deltakelse er gratis. Det er lagt opp til programstart mandag 7. juni kl.
12.00 og avslutning 8. juni klokka 13.00.

For påmelding og informasjon, kontakt Silja Skjelnes Mattila ved Storfjord språksenter. E- post: [email protected] eller telefon 77719228.