Kvensk kulturkveld

Foredrag v/Kaisa Maliniemi: Kvenskspråklig litteratur blomstrer – en ny vår til et gammelt språk.
Allsang v/Kvensk sanggruppe. Enkel servering. Tervettulemaa!

 

Kulturkveld