Kvensk språkkafè og sangstund 8. september

Klokken 19 samles Kvensk sanggruppe i Nord- Troms, og vi håper på mange nye medlemmer.
Kom og syng med oss!