Læremidler på Meänkieli

Kvensk og meänkieli er svært likt, og man kan med fordel benytte seg av læremidler på meänkieli som tilleggsmateriale når man tilegner seg det kvenske språket.