Nord- Troms museum

”Nord-Troms museum skal særlig arbeidet med kulturelle møter og brytninger i fortid og samtid. Synliggjøring av samisk og kvensk kultur er særlig viktige områder”

Les mer