Nordreisa kommune

Nordreisa kommune er en av eierne av Halti kvenkultursenter IKS, og vertskommune for senteret.

Les mer