Nytt representantskap

Representantskapsmedlemmene Helge Guttormsen, Tore Elvestad, Wigdis W. With (vara) og Ingrid Lønhaug. Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

Det øverste organet i Halti kvenkultursenter IKS er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms og Finnmark fylkeskommune oppnevner hver 1 representant til representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for fire år, og valgene følger valgperioden til Kommune- og fylkestingsvalget. Deretter skal representantskapet konstituere seg med ordfører og varaordfører.

Det nye representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS, for perioden 2020-2024, består følgende representanter:

RepresentantPersonlig vara
Lyngen kommuneAudun JohnsenWigdis W. With
Storfjord kommuneFinn Hugo KarvonenInga Pirita Viik
Kåfjord kommuneBernt LyngstadBritt Margrethe Pedersen
Skjervøy kommuneHelge GuttormsenKathrine K. Hanssen
Kvænangen kommuneKai Petter JohansenKathrine Lise Pedersen
Nordreisa kommuneTore ElvestadKirsti Marit Steinlien
Troms og FinnmarkIngrid LønhaugBirgit Dorothea Nielsen

På representantskapsmøtet 29. mai 2020 ble Tore Elvestad og Ingrid Lønhaug valgt som henholdsvis representantskapets ordfører og varaordfører.

Det ble også valgt en valgkomité som skal arbeide med styrets sammensetning i denne perioden, og komiteen består av

  1. Tore Elvestad (leder)
  2. Ingrid Lønhaug
  3. Wigdis W. With