Nyttige nettsider

  • http://www.kvensk.no/ “Læremidler i kvensk. En idé- og ressursbok i kvensk språk og kultur for barnehage og skole”.
  • http://modersmal.skolverket.se/meankieli/ “Denna sida är i första hand för dig som jobbar i förskola och skola men givetvis är alla besökare välkomna. Här kan du hitta tips och idéer på hur du använder meänkieli tillsammans med barnen”.
  • http://www.trestammersmote.no/ “Denne nettportalen er laget på bakgrunn av landsdelsprosjektet ”Med landsdelen som læringsarena”. Prosjektet er initiert av Landsdelsutvalget for Nord-Norge. Formålet er å øke bruken av nordnorske læremidler i opplæringa i grunn- og videregående opplæring”.
  • www.finsk.no “Les om finskbeslektede folk i Norge, Sverige og Russland. Gjennom forskjellige historier har vi villet gi et bilde av et mangesidig kulturområde og av den språklige rikdommen”.

 

  • http://www.spraaksenter.no/  “Storfjord språksenter er et flerspråklig språksenter som skal jobbe for å styrke samisk og finsk/kvensk språk i Storfjord kommune.”