Samarbeidsmøte

institusjoner og enkeltpersoner som jobber med kvensaker i regionen. Møtet blir på Halti- bygget lørdag 2. oktober, klokken 17.30. Formålet med møtet er i bli kjent, og vurdere måter å samarbeide på i fremtiden.