Slektsforskerdag i Tromsø

du møte slektsforskere og andre som er interessert
i slekts- og personhistorie, og få hjelp og
veiledning. Spennende program, bla. “Kvenan – kem, kor og korfor?” v/
Reidun Mellem,klokken 13.

For mere informasjon, se vedlegg.

SlektsforskerdageniTromsø20102