Språkkonferanse 8.- 10. desember i Korpilombolo

Bättre förutsättningar behöver skapas för revitalisering av både minoritetsspråken och -kulturerna. Detta innebär t.ex. att man ökar möjligheterna att använda språken i både tal och skrift, i informella och formella sammanhang.

Sprkkonferens