kvensk råd

Halti kvenkultursenter IKS

Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri er et senter for kvensk språk og kultur i Troms.

Nordreisa kommune startet i 2006 et kvenkulturprosjekt, der man bl.a. skulle bygge opp et kvensk samarbeidsforum for utvikling av næringsliv og kultur, samt arrangere kvenkulturfestival. Samtidig startet man arbeidet med å opprette et permantent senter for kvenkulturen i Nord-Troms og Troms.

I 2009 ble kvenkultursenteret stiftet som et SUS, og rett over nyttår i 2010 var Halti kvenkultursenter IKS et selskap opprett med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.01.99. Alle kommunene i Nord-Troms og Troms fylkeskommune gikk inn som eiere av selskapet.

Formålene i selskapsavtalen sier at kvenkultursenteret skal:

  • bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket
  • arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
  • synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
  • bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
  • arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms

Halti kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms – og i hele Troms fylke. Et viktig mål for kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

I 2015 ble Halti kvenkultursenter mottaker av driftstilskudd over statsbudsjettet, og det samme året flyttet kvenkultursenteret inn i nye kontorer etter at byggetrinn 2 av Halti var sluttført. Halti er en integrasjonsmodell bestående av flere ulike enheter, som utgjør et tverrfaglig og spennende kompetansemiljø (se www.halti.no). Her er kvenkultursenteret samlokalisert med blant andre

I 2016 gikk de fem ovennevnte enhetene sammen og stiftet Halti SA, som blant annet skal være en nøkkel til felles drift og samhandling.

Työntekkiijät / Ansatte:
Pål Vegard Eriksen, sentterin johtaaja / daglig leder
Tove Raappana Reibo, kielityötelijä / språkarbeider
Styret:
Hilde Nyvoll, styreleder (2018-2020)
Vara: Stein Åge Midttun
Leif Bjørnar Seppola, nestleder (2019-2021)
Vara: Jarle Myrhaug
Lisa Vangen, medlem (2018-2020)
Vara: Hege Anita Sørensen
Kai Petter Johansen, medlem (2018-2020)
Vara: Bente Haugsnes
Johnny Mikkelsen, medlem (2019-2021)
Vara: Odd Henrik Rudberg
Representantskapet (2015-2019):
Johanne Sommersæter, ordfører (Nordreisa)
Vara: Bjarne Josefsen (Nordreisa)
Irene Toresen, varaordfører (Skjervøy)
Vara: Ingrid Lønhaug (Skjervøy)
Siv-Elin Hansen, representant (Troms)
Vara: Terje Olsen (Troms)
Guri-Ellen Isaksen, representant (Kvænangen)
Vara: Tryggve Enoksen (Kvænangen)
Ole Anton Teigen, representant (Lyngen)
Vara: Rita Ribe (Lyngen)
Svein-Oddvar Leiros, representant (Kåfjord)
Vara: Ludvig Rognli (Kåfjord)
Inga-Pirita Viik, representant (Storfjord)
Vara: Ilmar Monlund (Storfjord)

Meän omistaajat / Våre eiere

Storfjord kommune

Omasvuono

Skjervøy kommune

Kierua

Lyngen kommune

Yykeä

Kåfjord kommune

Kaivuono

Kvænangen kommune

Naavuono

Nordreisa kommune

Raisi

Troms fylkeskommune

Tromssa