kvensk råd

Halti kvenkultursenter IKS

Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri er et senter for kvensk språk og kultur i Troms.

Nordreisa kommune startet i 2006 et kvenkulturprosjekt, der man bl.a. skulle bygge opp et kvensk samarbeidsforum for utvikling av næringsliv og kultur, samt arrangere kvenkulturfestival. Samtidig startet man arbeidet med å opprette et permantent senter for kvenkulturen i Nord-Troms og Troms.

I 2009 ble kvenkultursenteret stiftet som et SUS, og rett over nyttår i 2010 var Halti kvenkultursenter IKS et selskap opprett med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.01.99. Alle de seks kommunene i Nord-Troms og Troms og Finnmark fylkeskommune er inne på eiersiden.

Våre formål er at kvenkultursenteret skal

  • bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket
  • arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
  • synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
  • bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
  • arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms

Halti kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms – og i hele Troms og Finnmark fylke. Et viktig mål for kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

I 2015 ble Halti kvenkultursenter mottaker av driftstilskudd over statsbudsjettet, og det samme året flyttet kvenkultursenteret inn i nye kontorer etter at byggetrinn 2 av Halti var sluttført. Halti er en integrasjonsmodell bestående av flere ulike enheter, som utgjør et tverrfaglig og spennende kompetansemiljø (se www.halti.no). Her er kvenkultursenteret samlokalisert med blant andre

I 2016 gikk de fem ovennevnte enhetene sammen og stiftet Halti SA, som blant annet skal være en nøkkel til felles drift og samhandling.

Työntekkiijät / Ansatte:
Pål Vegard Eriksen, sentterin johtaja / daglig leder
Tove Raappana Reibo, kieli- ja prošektityötelijä / språk- og prosjektarbeider
Lasse Davidsen, kielityötelijä / språkarbeider
Styret:
Ronald Jenssen, styreleder (2020-2022)
Vara: Odd Henrik Rudberg (2019-2021)
Hege-Anita Sørensen, medlem (2020-2022)
Vara: Gerd Steinnes Nilsen (2020-2022)
Torbjørn Svane Naimak, medlem (2020-2022)
Vara: Jarle Myrhaug (2019-2022)
Ragnhild Bergset Elvestad, medlem (2020-2022)
Vara: Johnny Mikkelsen (2019-2021)
Hilde Marie Lund, medlem (2020-2022)
Vara: Birgit Paulsen (2020-2022)
Representantskapet (2020-2023):
Representant: Tore Konrad Elvestad (Nordreisa)
Vara: Kirsti Marit Steinlien (Nordreisa)
Representant: Helge Guttormsen (Skjervøy)
Vara: Kathrine K. Hanssen (Skjervøy)
Representant: Ingrid Lønhaug (Troms og Finnmark)
Vara: Birgit Dorothea Nielsen (Troms og Finnmark)
Representant: Kai Petter Johansen (Kvænangen)
Vara: Kathrine Lise Pedersen (Kvænangen)
Representant: Audun Ludvig Johnsen (Lyngen)
Vara: Wigdis Willysdatter With (Lyngen)
Representant: Bernt Eirik Lyngstad (Kåfjord)
Vara: Britt Margrethe Pedersen (Kåfjord)
Representant: Finn Hugo Karvonen (Storfjord)
Vara: Inga Pirita Viik (Storfjord)

Meän omistaajat / Våre eiere

Storfjord kommune

Omasvuono

Skjervøy kommune

Kierua

Lyngen kommune

Yykeä

Kåfjord kommune

Kaivuono

Kvænangen kommune

Naavuono

Nordreisa kommune

Raisi

Troms og Finnmark

20200121_151355
Tromssa ja Finnmarkku