Paaskiviikko

paaski ‘bask, jolle’; viikko ‘uke’

Paaskiviikko 2020

Som følge av koronapandemien arrangeres Paaskiviikko 2020 digitalt.

Årets program består primært av digitale visninger på Paaskiviikkos Facebookside hver dag i perioden 8. – 14. juni. Lik og følg siden for oppdateringer og varsler.

Det blir også to kirkearrangementer med mulighet for fysisk oppmøte for inntil 50 personer, dette iht. gjeldende retningslinjer.

 


Paaskiviikko 2020 er støttet av

 


Om Paaskiviikko:

Paaskiviikko er en årlig kvenkulturfestival som pågår over en hel uke med ulike arrangementer spredt ut over kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen – kvenske kulturdager i Nord-Troms.

Halti kvenkultursenter planlegger, administrerer og koordinerer festivaluka, som arrangeres i samarbeid med for eksempel kommuner, næringsliv, språk- og kulturinstitusjoner, organisasjoner, lag- og foreninger og ildsjeler.

Vanligvis legges det opp til blant annet konserter, forestillinger, seminar, foredrag, utstillinger, kulturkvelder, film, kvensk-norsk gudstjeneste, kvenske språkaktiviteter og ulike typer kurs mv., samt skolearrangementer der det er mulig.

Festivaaliuutiset / Festivalnyheter

7. juni 2020

Gustava på film

Blir vist to ganger under Paaskiviikko
6. juni 2020

Sangkveld og gudstjeneste

Det blir to fysiske arrangementer under Paaskiviikko
6. juni 2020

Presenterer to kvengårder

Digital omvisning på Tørfoss kvengård og Hottigården

Arrangementer under Paaskiviikko (se full liste i program)