Paaskiviikko

paaski ‘bask, jolle’; viikko ‘uke’

Paaskiviikko 2021

Paaskiviikko 2021 er lagt til perioden 7. – 13. juni.

Se arrangementet «Paaskiviikko 2021» på Facebook for oppdateringer underveis.

 


Paaskiviikko 2020 ble støttet av

 


Om Paaskiviikko:

Paaskiviikko er en årlig kvenkulturfestival som pågår over en hel uke med ulike arrangementer spredt ut over kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen – kvenske kulturdager i Nord-Troms.

Halti kvenkultursenter planlegger, administrerer og koordinerer festivaluka, som arrangeres i samarbeid med for eksempel kommuner, næringsliv, språk- og kulturinstitusjoner, organisasjoner, lag- og foreninger og ildsjeler.

Vanligvis legges det opp til blant annet konserter, forestillinger, seminar, foredrag, utstillinger, kulturkvelder, film, kvensk-norsk gudstjeneste, kvenske språkaktiviteter og ulike typer kurs mv., samt skolearrangementer der det er mulig.

Festivaaliuutiset / Festivalnyheter

Arrangementer under Paaskiviikko 2021 (se program)