Kvensk lydkurs i 10 deler

Dette lydkurset er et samarbeid mellom Kainun institutti – Kvensk instituttOmasvuonon kielikeskus – Storfjord språksenter og Haltiin kväänisentteri – Halti kvenkultursenter. Kurset består av ti deler og er fritt tilgjengelig for alle! God fornøyelse!

Del Klikk og lytt Tema
1 Aanikursi 1 – mp3 Det kvenske språket
2 Aanikursi 2 – mp3 Det kvenske folket
3 Aanikursi 3 – mp3 Skapkvener
4 Aanikursi 4 – mp3 Låneord i kvensk
5 Aanikursi 5 – mp3 Kasus i kvensk
6 Aanikursi 6 – mp3 Verb i kvensk
7 Aanikursi 7 – mp3 Kvenske stedsnavn
8 Aanikursi 8 – mp3 Læstadianismen
9 Aanikursi 9 – mp3 Kvensk festlighet
10 Aanikursi 10 – mp3 Kvenske kranglefanter

 

Vi retter en stor takk til Nordkapp Radio, Trygg Jakola, Birgit Lähdesmäki Johansen, Irene Persen og Arnfinn Aslaksen!